CPU - Bộ Vi Xử Lý

Bạn Biết Gì về CPU?

Câu Trả lời cụ thể nhất nhằm nâng cao trình độ học vấn.

CPU viết tắt của chữ Central Processing Unit ( Tiếng Anh) , tạm dịch là bộ xử lí trung tâm. CPU có thể được xem như não bộ – một trong những phần tử cốt lõi nhất của máy vi tính laptop cu. Nhiệm vụ chính của CPU là xử lý các chương trình vi tính và dữ kiện. CPU có nhiều kiểu dáng khác nhau. Ở hình thức đơn giản nhất, CPU là một con chip với vài chục chân. Phức tạp hơn, CPU được ráp sẵn trong các bộ mạch với hàng trăm con chip khác. Con Chip (CPU) là một mạch xử lý dữ liệu theo chương trình được thiết lập trước. Nó là một mạch tích hợp phức tạp gồm hàng triệu transitor trên một bảng mạch nhỏ.

 

Không có sản phẩm trong phần này